"Aerocom Norge AS representerer og er eneforhandler i Norge for rørpostproduktene fra Aerocom og Hanter. - Vi leverer rørpost fra enkle anlegg for transport av penger, bilnøkler og papir, til store avanserte datastyrte systemer for transport av medisiner, blod og prøver."