En dag på Ahus

Det suser lett i rørene over hodet mitt i hjertet av rørpostanlegget på Ahus. Aerocoms største anlegg i Norge er et 10 år gammelt AC 3000 anlegg på sykehuset på Lørenskog. Anlegget ble montert før Linear Coupleren kom og rommet med «sporvekslere» på Ahus er derfor et virrvarr av penser og rør. Ser det ut til, men ved nærmere øyekast er det orden i sysakene og logikk i det tilsynelatende virrvarret.

Rørpostanlegget på Ahus består av 23 soner, ca. 120 stasjoner og x antall meter med rør. Du tenker kanskje ikke over det om du er innom på sykebesøk, men dette anlegget frakter det du eller dine nærmeste trenger; blodprøver til analyse, medisiner og cytostatika.

Rørpostanlegget på Ahus foretar om lag 3000 forsendelser per dag. Rørpostpatronene suser hit og dit i veggene på sykehuset. Fra Pillpick’en i Apoteket til Roberta på prøvemottaket og ut til alle senge- og behandlingsbygg. Tenk deg virrvarret med mennesker som skulle fraktet tilsvarende rundt på sykehuset i løpet av en dag? Mon tro om det da hadde vært plass til pasientene??

Anlegget på Ahus er et meget godt eksempel på lønnsomhet for både sykehuset så vel som sikkerhet for både sykehus og pasienter. Hver forsendelse kan spores i systemet.