ISO 9001 og 14001 sertifisering

Hurra vi er ISO 9001 og 14001 sertifisert!

Det har vært en travel høst og på årets nest siste dag er det fint å se litt tilbake på hva vi faktisk har oppnådd siden sommeren. Vi har denne høsten vært igjennom prosessen med å bli ISO 9001 og 14001 sertifisert. Dette er et ledd i vårt kvalitets- og strategiarbeid og vi er derfor veldig godt fornøyde med å ha lagt bak oss denne prosessen. Det har krevd sine arbeidstimer og streng struktur, og derfor er det ekstra gledelig å se at arbeidet har gitt resultater.

Vi valgte å jobbe parallelt med både 9001 ledelsessystem for kvalitet og 14001 ledelsessystem for miljø, dette fordi vi anser begge disse standardene som viktige for oss. Vi ønsker å være best på kvalitet og samtidig ha fokus på miljø, og disse sertifiseringene er derfor en ny sten vi har lagt til på vårt pågående arbeid.

Nå gleder vi oss til fortsettelsen og arbeidet videre med ledelsessystemene.