Hvordan Covid19 påvirker hverdagen

Torsdag 12. mars 2020 vil i lang tid være synonymt med Regjeringens innføring av de strengeste tiltakene i fredstid. Barnehager og skoler ble stengt, vi ble oppfordret til å ha hjemmekontor og alle unødvendige reiser og utfarter måtte stoppe. Sykehusene økte sine beredskaper og stålsatte seg for mottak av pasienter smittet av Coronaviruset Covid19. Vi hadde sett skrekkscener fra Italia allerede og sammen holdt vi pusten, verden slik vi er vant til stoppet opp.

Fra hvert vårt hjemmekontor har vi arbeidet iherdig, usikkerheten lå der selvfølgelig, prosjekter ble flyttet på og vi befant oss i en situasjon hvor risikovurderinger rundt en verdensomspennende pandemi ble en del av hverdagen. For oss var det også viktig å holde et enda mer våkent øye med valutasvingninger og planlegging av aktivitet ble om mulig gjenstand for enda mer oppmerksomhet.

Det har vært viktig og arbeide systematisk gjennom denne drøye måneden vi har lagt bak oss. Det er fortsatt usikkert hvordan hverdagen vil være utover dette året, men når nå samfunnet sakte, men sikkert åpner igjen håper vi at antall smittede ikke vil øke igjen og at den hverdagen vi kjenner fra tidligere vil bli så lik slik den var som mulig.

Våre rørpostsystemer er en viktig bidragsyter for sykehusene i forhold til smittevern og effektivitet. Ved hjelp av moderne rørpostsystemer fraktes tester fra prøvetaking til prøvemottakene. Vi arbeider kontinuerlig for å kunne tilby nye innovative løsninger slik at vi kan være bedre forberedt til fremtidige utfordringer med globale epidemier og pandemier.

Vi har tross alt vært heldige, vi har kunnet holde hjulene i gang. Møtene på kontoret har blitt erstattet med møter via Teams. Kompetanseheving på digitale plattformer har fått en ny betydning.

Vi er til stede for våre kunder!