Aerocom Norge AS + Sarstedt ApS

I dag er vi stolte av å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Sarstedt ApS. Sammen med Sarstedt kan vi tilbyd gode og innovative løsninger for moderne sykehusdrift. Med Sarstedt som vår samarbeidspartner kan vi tilby enkeltrørsystemet Tempus600 som enkelt og effektivt frakter prøverør.

Tempus600 kan sammen med våre rørpostsystemer bidra til en mer helhetlig og innovativ løsning for norske sykehus. Med effektiv sykehuslogistikk og driftssikre anlegg bidrar dette til effektivitet og høyt smittevern i den daglige driften. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Sarstedt.

Les mer om Tempus600 her