Ny avtale med Nye SUS

Aerocom Norge er igjen vist tillit i Stavanger og skal levere et komplett automatisert felles prøvemottak til Nye SUS.

Prøvemottaket skal ta imot eksterne laboratorieprøver som skal sorteres og sendes videre til de enkelte laboratorium i Nye SUS. I snitt vil det komme inn 8100 prøver daglig fra både primærhelsetjenesten og fra avdelinger som fortsatt skal holde til i det gamle sykehuset på Våland. Felles prøvemottak Nye SUS blir helautomatisert og robotisert. Integrert med rørpost og Tempus600 vil prøvene være uberørt fra blodprøven blir tatt hos primærhelsetjenesten til den er ferdig analysert i Lab. Dette er et viktig teknologisk fremskritt for SUS og vi tror løsningen blir førende nasjonalt på sikt. Prøvene vil kommer raskere inn og blir hurtigere analysert. Samlet gir dette bedre flyt og økt sporbarhet for blodprøvetransport i Nye SUS. Tidligere prøvesvar gir raskere avklaring for pasientene.