A

Kvalitet og miljø

Aerocom Norge er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området. Fra høsten 2017 er vi registrert i leverandørregisteret Startbank

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi høsten 2017 implementert nye HMS rutiner og arbeidet aktivt med miljøspørsmål, samt tiltak rundt vår egen bedrift. 28. November 2017 ble vi sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Å være sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn vil si at vår virksomhet har gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig. Vi velger derfor bevisst samarbeidspartnere og leverandører med miljøprofil der det er mulig.

Vi er opptatte av kompetanseheving og god kommunikasjon, og som ledd i dette arrangerer vi kurs og opplæring for våre ansatte og kunder.

Lukk meny