A

Kvalitet og miljø

Aerocom Norge er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området. Fra høsten 2017 er vi registrert i leverandørregisteret Startbank

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi høsten 2017 implementert nye HMS rutiner og arbeidet aktivt med miljøspørsmål, samt tiltak rundt vår egen bedrift. 28. November 2017 ble vi sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Å være sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn vil si at vår virksomhet har gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig. Vi velger derfor bevisst samarbeidspartnere og leverandører med miljøprofil der det er mulig.

Vi er opptatte av kompetanseheving og god kommunikasjon, og som ledd i dette arrangerer vi kurs og opplæring for våre ansatte og kunder.

Sensommeren og høsten 2019 startet vi prosessen mot å bli ISO 9001 og 14001 sertifisert.Vi valgte å jobbe parallelt med både 9001 ledelsessystem for kvalitet og 14001 ledelsessystem for miljø, dette fordi vi anser begge disse standardene som viktige for oss. Vi ønsker å være best på kvalitet og samtidig ha fokus på miljø, og disse sertifiseringene er derfor en ny sten vi har lagt til på vårt pågående arbeid.
Sertifiseringene ble utstedt 3. desember 2019 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: «Rådgivning, prosjektering, installasjon, forebyggende vedlikehold, reparasjon og salg av materiell/deler til automatiske transportsystemer».