Rørpostens historie

Allerede i 1810 kom den britiske oppfinneren George Medhurst opp med ideene om å frakte gods og mennesker gjennom rør ved hjelp av trykkluft.

Senere i 1861 kunne de to britiske ingeniørene Thomas Rammell og Josiah Latimer Clark vise frem sin idé hvor de hadde utviklet et system hvor man kunne frakte gods gjennom et rør ved hjelp av trykkluft. Bakgrunnen for Rammell og Clarks arbeid var storbyens behov for en raskere måte å frakte viktige beskjeder. Londons gater bød på trafikale problemer i takt med at byen ekspanderte og det var derfor tvingende nødvendig med et bedre system for levering av beskjeder.

Postvesenet i London lot seg overbevise, om enn noe nølende og et 549 meter lang rørpostlinje ble bygget fra Euston stasjon til postens North West District. Bakdelen med Rammell og Clarks oppfinnelse var de store tungen vognene som skulle frakte varene. I Paris satt det derfor to andre ingeniører med en ny og forbedret idé; små sylindere som skulle sendes gjennom et nettverk av rør på 10 cm i diameteren. De to ingeniørene Franz Felbinger og Arthur Crespin deltok under utbyggingen av rørpost i flere store byer.

De store rørpostanleggene i de store byene ble etter hvert lagt ned da telefaksen gjorde sitt inntog.
New York stengte sitt anlegg i 1953, Berlin i 1976 og Paris i 1984.

I dag finner vi rørpost på sykehusene, industribedrifter og på Stortinget, som tok i bruk sitt første rørpostanlegg allerede i 1866.

Fremtiden
Mennesker som rørpost – Tesla gründeren Elon Musk lanserte idéen om å sende mennesker i hyperloop allerede i 2012 (Merk at Medhurst allikevel var først ute 200 år tidligere). Fremtiden er absolutt spennende om man ønsker å sende mennesker eller gjenstander. Det som mange kanskje ikke tenker på er miljøgevinsten vi får av å bruke rørpost eller hyperloop kontra bil, buss og fly.