Samfunnsansvar

Som bedrift er vi opptatte av å ta ansvar og å bidra i samfunnet rundt oss. Vi har derfor gjennom vår strategi satt fokus på hva vi kan bidra med for å skape et bedre samfunn, både med miljøbidrag (se under kvalitet og miljø), med bidrag til mennesker med utfordringer i hverdagen og til frivillige organisasjoner som er basert på dugnadsinnsats, – for at de igjen skal kunne gi et godt tilbud.

Ved å bidra til gode formål og frivillige organisasjoner ønsker vi å ta vår del av vårt felles ansvar for samfunnet vi er en del av.

Til nå har vi støttet følgende organisasjoner:

Frelsesarmeen – 2017

Lions Club Sørum Vest – Tulipanaksjonen 2018
Forebyggende arbeid mot rus og narkotika

Nes Revy- og Amatørteaters jubileumsforestilling Shrek The Musical, oppsetning mars 2019.
Lavterskel tilbud til barn, unge og voksne med teater og revyglede i fokus.