SUS 2023

Anbudsrunder kan ofte oppleves som lange og veldig krevende. Det ligger mye arbeid bak slike prosesser og da er det ekstra gledelig når man til slutt står med kontrakten i hånden.

Derfor er vi veldig stolte og glade for å endelig kunne annonsere at prosjektet Stavanger universitetssykehus – SUS2023 har tildelt kontrakt for leveranse av rørpostsystem til det nye universitetssykehuset i Stavanger som skal bygges og stå ferdig i 2023 til Aerocom Norge AS. Dette blir et fantastisk spennende og moderne sykehusbygg.

Prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet og ble kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt i november 2018. Vi gleder oss til å levere vårt mest moderne og avanserte system AC4000 til dette store nasjonale prosjektet, og vi har som mål at dette skal bli det beste rørpostsystemet som er levert i Europa når prosjektet står ferdig i 2023.

Ett av bildene viser fornøyd dagligleder i Aerocom Norge AS sammen med Sykehusbyggs prosjektdirektør Kari Gro Johansen ved kontraktinngåelse 09.01.2018.