AC 3000 rørpostanlegg

AC 3000 Rørpostanlegg

AC 3000 er et flersonesystem.

Med dette anlegget er det mulig med inntil 64 soner med 500 stasjoner fordelt på de ulike sonene. Med et AC 3000 anlegg kan man enkelt spore sine forsendelser, prioritere forsendelser og mottak,¨Station forwarding, station sign-off and secure transaction. 

0