Prøver legges inn i tempus600

Tempus600®

Enkeltrørsystem

Dette er et veldig enkelt og brukervennlig system for deg som ønsker å flytte f.eks. et blodprøverør raskt og enkelt – fra prøven er tatt fra pasient til den er levert i laboratoriet. Prøverne sendes uemballert.

 

Ved å implementere dette systemet oppnår man en betydelig reduksjon i den totale omløpstiden, samtidig som risikoen for feil elimineres. Dette resulterer i en smidigere og mer pålitelig prøvebehandling og mer effektiv laboratorieprosess.

0