Luker til. tøy- og avfallssug

Tøy- og avfallssug

Fullvakuum tøy- og avfallssug. Et fullvakuumsystem fungerer som et gigantisk rørpostanlegg. Friskluft trekkes inn over tak. Tøy/avfall suges direkte fra innkastluke til sortering av de ulike fraksjoner.

Hvordan fungerer systemet?

TransVac tøy- og avfallshåndteringssystem transporterer materialer gjennom et forseglet, dedikert rørnettverk fra lastestasjoner plassert på pasientgulv direkte til en sentral innsamlingsoperasjon med hastigheter på 96 km i timen. Avfall, resirkulering og skittent sengetøy transporteres i separate kanaler til passende innsamlingsbeholdere. Det er ikke lenger nødvendig med gravitasjonsrenner, vogner og søppelcontainere. Disse kostbare, unødvendige anordningene blir noe fra fortiden. 

 

Hvilken nytte har dette?

Et TransVac-system forenkler logistikken, øker effektiviteten, reduserer driftskostnadene og sparer sykehus for millioner av kroner i løpet av anleggets levetid. Sykehus må forholde seg til  farene ved luftbårne patogener som frigjøres av skittentøyshåndtering. TransVacs forseglede rørnettverk reduserer kontakt mellom pasienter og ansatte med potensielt smittsomt materiale med 80 prosent. Systemet reduserer også overbelastning i gangen og heisen, forbedrer plassutnyttelsen og  inneklima, og bidrar til et behagelig inntrykk av hele sykehuset. 

0