om oss

Aerocom Norge holder til på Lindeberg i Frogner i Akershus, ca. 30 minutter fra Oslo Sentrum. Vi er et heleid datterselskap av tyske Aerocom GmbH og er eneforhandler i Norge for tyske Aerocom og svenske Hanter.

Aerocom og Hanter er kjent for sine kvalitetsprodukter. Kvalitet er viktig for oss i vårt arbeid med rørpost (pneumatic tube systems). Våre anlegg er svært driftssikre og er en viktig og godt integrert del av sykehusdriften i våre mest moderne sykehus (F. eks Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og OUS Rikshospitalet, mf).  

Anleggene leveres med dimensjoner fra 63 til 315mm i diameter, og kan frakte alt fra papirer, penger, bilnøkler til medisiner, blod, prøver og lignende.

Igjennom årene har vi prosjektert, levert og stått ansvarlig for de fleste rørpostanlegg i Norge. Vi har egen serviceavdeling med lang erfaring og kompetanse innen alle våre produkter. Vi utfører også utvidelser, oppgraderinger, service og vedlikehold på alle typer rørpostanlegg.

Visjon og verdier

Vår visjon er å være markedsledende og best på rørpost og AGV i Norge.

Vårt mål er å sørge for de beste brukeropplevelsene og lønnsomhet for våre kunder.

Målet vårt ønsker vi å nå ved samhandling mellom våre teknikere og våre kunder. Samt dele av vår kompetanse og sammen arbeide for at brukerne av våre anlegg skal kunne drifte de på best mulig måte. Viktige forutsetninger for å nå vårt mål er kapasitet og forebyggende vedlikehold. Vi tilbyr serviceavtaler spesialtilpasset hvert anlegg.

KVALITET OG MILJØ

Aerocom Norge er opptatte av kvalitet og miljø, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre og videreutvikle de rammene vi har satt oss som mål på dette området. Fra høsten 2017 er vi registrert i leverandørregisteret Startbank

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid har vi høsten 2017 implementert nye HMS rutiner og arbeidet aktivt med miljøspørsmål, samt tiltak rundt vår egen bedrift. 28. November 2017 ble vi sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Å være sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn vil si at vår virksomhet har gode rutiner på våre innkjøp, reiser, avfallshåndtering, energi, arbeidsmiljø og estetikk. For oss er bærekraft og fremtidsrettet arbeid viktig. Vi velger derfor bevisst samarbeidspartnere og leverandører med miljøprofil der det er mulig.

Vi er opptatte av kompetanseheving og god kommunikasjon, og som ledd i dette arrangerer vi kurs og opplæring for våre ansatte og kunder.

Aerocom norge

Aerocom Norge AS består av totalt 5 ansatte. Vi er en forholdsvis liten bedrift som har hele Norge som arbeidsplass. 

Våre ansatte har ulike erfaringer og kunnskapsbakgrunner som til sammen bidrar til et positivt miljø hvor vi har fokus på samspill og teamarbeid.

En god bedriftskultur bidrar til gode løsninger, et godt miljø og er vårt hovedfokus for de ansatte.

«Det skal være gøy å gå på jobb» 
– Hans-Petter Trondrud//Daglig leder Aerocom Norge

Våre ansatte

Hans-Petter Trondrud

Daglig leder/salg
Hans-Petter tok over som daglig leder i juni 2016 og har lang og bred erfaring fra elektrofaget. Hans-Petter har blant annet arbeidet som teamleder elektro i 5 år på Akershus Universitetssykehus. Han har erfaring med service, prosjekt og ledelse og er utdannet fagskole ingeniør elkraft gjennom Fagskolen Oslo Akershus.

Torill Delbekk Arnesen

Økonomi og administrasjon
Torill startet i Aerocom i mars 2017, hun har to års reiselivsutdannelse fra Treider Fagskole og over 10 år i reiselivsbransjen. Ved siden av sine arbeidsoppgaver i Aerocom studerer Torill bachelor i administrasjon og ledelse gjennom Høgskolen Kristiania. Hun har erfaring fra prosjektarbeid, ordre/faktura, budsjett, regnskap og sosiale medier/markedsføring.

Steinar Johansen

Service/Montasje
Steinar begynte med rørpost i 2001 og har vært med siden Aerocom startet opp i 2009. Han har svennebrev som industrimekaniker og har erfaring fra produktutvikling, spesialprodukter, spesialinnredning og butikkinnredning. Steinar har også erfaring fra spesialverksted som lager prototyper av nye oppfinnelser.

John Arvid Nyborg

Service/Montasje
John-Arvid har lang fartstid i bransjen og startet opp med rørpost i 1985. Han har også arbeidet med spesial- og industriporter i 13 år før han kom tilbake til rørpostbransjen i 2014, først som freelance og deretter som fast ansatt i Aerocom fra februar 2017.

Tarjei Kårfald

Service/Montasje/IT
Tarjei er utdannet teknikker fra Teknisk Fagskole og Elektronikkingeniør med data fra Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold). Han startet som montør hos Aerocom i mars 2017 og er også vår IT ansvarlig. Tarjei har erfaring som servicetekniker og fra det sosiale turnettverket FjellTid, hvor han er en av gründerne.

Samfunnsansvar

Som bedrift er vi opptatte av å ta ansvar og å bidra i samfunnet rundt oss. Vi har derfor gjennom vår strategi satt fokus på hva vi kan bidra med for å skape et bedre samfunn, både med miljøbidrag (se under kvalitet og miljø), med bidrag til mennesker med utfordringer i hverdagen og til frivillige organisasjoner som er basert på dugnadsinnsats, – for at de igjen skal kunne gi et godt tilbud.

Ved å bidra til gode formål og frivillige organisasjoner ønsker vi å ta vår del av vårt felles ansvar for samfunnet vi er en del av.

Til nå har vi støttet følgende organisasjoner:

Frelsesarmeen – 2017

Lions Club Sørum Vest – Tulipanaksjonen 2018
Forebyggende arbeid mot rus og narkotika

Nes Revy- og Amatørteaters jubileumsforestilling Shrek The Musical, oppsetning mars 2019.
Lavterskel tilbud til barn, unge og voksne med teater og revyglede i fokus.

Lions Club Sørum Vest – Tulipanaksjonen 2019
Forebyggende arbeid mot rus og narkotika

Rørpostens historie

Allerede i 1810 kom den britiske oppfinneren George Medhurst opp med ideene om å frakte gods og mennesker gjennom rør ved hjelp av trykkluft.

Senere i 1861 kunne de to britiske ingeniørene Thomas Rammell og Josiah Latimer Clark vise frem sin idé hvor de hadde utviklet et system hvor man kunne frakte gods gjennom et rør ved hjelp av trykkluft. Bakgrunnen for Rammell og Clarks arbeid var storbyens behov for en raskere måte å frakte viktige beskjeder. Londons gater bød på trafikale problemer i takt med at byen ekspanderte og det var derfor tvingende nødvendig med et bedre system for levering av beskjeder.

Postvesenet i London lot seg overbevise, om enn noe nølende og et 549 meter lang rørpostlinje ble bygget fra Euston stasjon til postens North West District. Bakdelen med Rammell og Clarks oppfinnelse var de store tungen vognene som skulle frakte varene. I Paris satt det derfor to andre ingeniører med en ny og forbedret idé; små sylindere som skulle sendes gjennom et nettverk av rør på 10 cm i diameteren. De to ingeniørene Franz Felbinger og Arthur Crespin deltok under utbyggingen av rørpost i flere store byer.

De store rørpostanleggene i de store byene ble etter hvert lagt ned da telefaksen gjorde sitt inntog.
New York stengte sitt anlegg i 1953, Berlin i 1976 og Paris i 1984.

I dag finner vi rørpost på sykehusene, industribedrifter og på Stortinget, som tok i bruk sitt første rørpostanlegg allerede i 1866.

Fremtiden
Mennesker som rørpost – Tesla gründeren Elon Musk lanserte idéen om å sende mennesker i hyperloop allerede i 2012 (Merk at Medhurst allikevel var først ute 200 år tidligere). Fremtiden er absolutt spennende om man ønsker å sende mennesker eller gjenstander. Det som mange kanskje ikke tenker på er miljøgevinsten vi får av å bruke rørpost eller hyperloop kontra bil, buss og fly.

Lukk meny