Personvernerklæring

 

Sist revidert: 03.01.19

Hvem vi er

Aerocom Norge AS – Pneumatic Tube Systems Worldwide
Vår nettstedsadresse er: https://www.aerocom.no/
Nettstedet aerocom.no eies og drives av Aerocom Norge AS, org nr. 994662473
Besøksadresse Aerocom Norge AS, Lindebergvegen 3, 2016 Frogner
Kontakt Aerocom Norge AS her (legge inn link)

General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern og trådde i kraft 25. Mai 2018 og gir alle økt beskyttelse og sikkerhet i forhold til personlig data.

Vi i Aerocom Norge AS er opptatte av å ta vare på våre kunders rett til personvern. Alle våre kunders opplysninger skal være trygge hos oss i Aerocom. Det inkluderer alt som kan knyttes av personlig informasjon til våre kunder som navn, kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger.

Hvorfor innhenter vi informasjon om våre kunder, og hva bruker vi informasjonen til?

Vi innhenter informasjon fra våre kunder for å kunne levere best mulig produkter og kundeopplevelse. All informasjon om våre kunder er forsvarlig lagret og deles ikke utenfor vår organisasjon.

Lokal lagring

Lokal lagring av data innebærer at ulike typer data lagres lokalt på din enhet via nettleseren din. lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist og tilsvarende atferd hos nettsteder vi har et samarbeid med. Lokal lagring gjennomføres også for å spare båndbreddebruk og for funksjonalitet når tilgang til internett ikke er til stede.

NavnUtstederTypeGyldighet
Local storageAerocom.noVedvarende

Plassering: https://www.aerocom.no/

Beskrivelse: Brukes til lokal lagring av strenger, primitive Javascriptdata og objekter.

Oppstartstrigger: https://www.aerocom.no/

Kilde: https://www.aerocom.no/

Data blir sendt til: Lagres lokal på din enhet.

Markedsføring

Vi henter inn skriftlig samtykke for å samle inn data fra våre kunder til bruk i markedsføringsøyemed, dette være seg informasjon om rørpost – og agv anlegg herunder anleggstyper og bruksområder. Innhentet informasjon er til bruk som referanser på vår nettside.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi benytter informasjonskapsler på vår nettside for å måle aktivitet på vår nettside. Denne informasjonen benytter vi for å kunne forbedre og tilpasse vår informasjon til våre besøkende. Våre besøkende kan selv akseptere eller avslå om de ønsker lagring av informasjonskapsler/cookies.

Informasjonskapsler for markedsføring blir brukt til å spore besøkendes aktivitet på hele nettsiden. Intensjonen er gjennom denne sporingen å kunne vise annonser og reklame som er relevant og engasjerende for den enkelte besøkende. I tillegg til å være mer verdifullt for den enkelte besøkende er dette også verdifullt for annonsører og tredjeparts annonsører.

NavnUtstederTypeGyldighet
NIDGoogle.comHTTP6 MND

Plassering: https://www.aerocom.no/kontakt-oss/

Beskrivelse: Registrerer en unik ID som identifiserer tilbakevendende besøkendes enheter.     Den unike Iden brukes i annonseringssammenheng.

Oppstartstrigger: Iframe i kildekode på linje 336.

Kilde: https://maps.google.com/maps?q=lindebergveien%203%2c%202016%20frognert=mz=10output=embediwloc=near

Data blir sendt til: USA

Kontaktskjemaer og Epostkorrespondanse

Kontaktskjemaet på vår nettside er frivillig å bruke for å sende inn forespørsel til oss i Aerocom Norge AS. Informasjon som blir lagret hos oss er navn på innsender, epostadresse og informasjon/tekst som blir lagt inn av innsender.

Epostkorrespondanse med Aerocom Norge AS og kunder, leverandører og andre som sender inn forespørsler blir lagret internt hos Aerocom Norge AS.

Google Analytics

Aerocom Norge benytter Google Analytics til å måle aktivitet og lage statistikk til internt bruk. Denne informasjonen benytter vi for å kunne forbedre og tilpasse vår informasjon til våre besøkende.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Våre kunder har rett til innsyn, retting og sletting av sine opplysninger som er lagret hos oss. Du har rett til innsyn i de lagrede opplysningene som Aerocom har om deg, dette kan gjøres ved å ta kontakt med oss direkte. Du kan be oss om å rette de lagrede opplysningene om deg dersom de er feilaktige eller misvisende. Du har rett til å be om sletting av lagrede opplysninger. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Du kan lese mer om retting og sletting av opplysninger på Datatilsynets nettsider; https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/retting-og-sletting/

Databehandling

Aerocom Norge AS benytter ulike tjenesteleverandører for at vi skal kunne levere best mulig av våre produkter og service. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere og vil kunne ha tilgang til kontaktinformasjon og personopplysninger. Dette avhenger av hva leverandøren leverer av tjenester eller produkt til Aerocom.

Vi benytter følgende databehandlere:

  • Google Analytics – analyse av trafikk på vår hjemmeside aerocom.no
  • Power Office – Regnskapstjenester
  • BDO – Regnskapstjeneste

Endringer i vår personvernpolicy og regelverk

Aerocom ønsker til en hver tid å forbedre og utvikle våre produkter, tjenester og vår nettside. Herunder også vår personvernpolicy som vi vil endre ved behov.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) regulerer reglene rundt personvern, ved eventuelle uenigheter følges nevnte lovverk.