AGv

AGV (Auto Guided Vehicle) er et automatisk transport system bestående av en hjuldrevet robot som henter og leverer vogner med mat, forbruksvarer, sengetøy, klær, avfall, sterilt utstyr og medisiner på fortrinnsvis sykehusene.

Et AGV system består av flere AGV’er, vogner, hente- og leveringsstasjoner, ladestasjoner, serviceutstyr og brukergrensesnitt.

Alle vognene lastes og losses manuelt og sendes deretter til de ulike avdelingene, avfallsrommet, kjøkkenet eller varemottak, basert på vognens innhold.

AGV fås i ulike typer og merker, vi kan tilby blant annet Caesar serien.

Caesar serien

Vi tilbyr ulike AGV’er av merket Caesar. Dette er plattformer på hjul som kjøres under vognene for så å frakte disse fra en stasjon til en annen.  AGV’ene følger en forutbestemt trasé rundt i korridorene og frakter vognene etter et forhåndsbestemt mønster. Man kan fritt bestemme hvilke vogner som skal prioriteres fremfor andre.

For mer informasjon om AGV, dens bruksområder og funksjoner – ta kontakt med oss i Aerocom Norge.