Lønnsomhet

Rørpostsystemene er stillegående og effektive moderne løsninger som kan frakte alt fra blodprøver, dokumenter og industrielle vareprøver. Våre rørpostanlegg kan frakte alt fra de mest skjøre gjenstander til mer industrielle produkter.

Å frakte prøver, medisiner og dokumenter i rørpost er en gevinst for de som har et slikt anlegg. Anlegget er både lønnsomt rent økonomisk og miljømessig. For ikke å nevne gevinsten med at viktige forsendelser ikke blir feilsendt eller feillevert ved bruk av rørpost.

For både rørpost og AGV er lønnsomhet avhengig av utnyttelsesgrad, og vår erfaring er at investering i rørpost og AGV er svært formålstjenlig. Både rørpost og AGV gir mer effektiv logistikk, er arealeffektiviserende, frigir mer tid og penger til pasientbehandling. Anleggene gir brukerne økt sporbarhet og pasientsikkerhet.