Tempus600

Omløpstiden for mindre kliniske prøver og blodprøver er et viktig tema for helsevesenet. Effektiv og forutsigbar transporttid er en avgjørende faktor for betingelsene for totalvirkningsgraden av blodprøver.

 

Tempus600 systemet møter denne utfordringen ved å forenkle behandlingen og forsendelsen av prøverør og øker effektiviteten av prøvetransport. Som et resultat er den totale omløpstiden redusert, og den mulige risikoen for feil før analysen, blir eliminert.

 

Tempus600 støtter overgangen mot økt effektivitet ved utredning i sykehus og klinikker, og muliggjør raskere utskrivning av sykehuspasienter.